Eesrindlik turvavarustus tagab meelerahu

Sõitmine pakub veelgi enam rõõmu, kui tead, et sina ja kõik sinu kaasreisijad on kindlalt kaitstud kõige edumeelsemate turva- ja juhiabisüsteemide poolt. Uuel Swiftil on neid küllaga ning need töötavad lakkamatult nii ööl kui päeval, et aidata sul alati valvsana püsida ja ohutult oma sihtkohta jõuda.
Kaamerate ja andurite võime tuvastada takistusi, sõiduradu ja liiklusmärke on piiratud. Palun ära looda üksnes auto süsteemide peale. Sõida alati ohutult. Pikivahe sõidukite vahel varieerub sõltuvalt sõiduki kiirusest.

Radari ja kaameraga pidurdusabisüsteem II

Süsteem kasutab otse või diagonaalselt auto ees asuvate sõidukite, jalgrataste ja jalakäijate tuvastamiseks millimeeterlaineradarit ja monokulaarkaamerat. Kokkupõrkeohu tuvastamisel annab süsteem sellest juhile märku nähtavate ja kuuldavate hoiatustega. Kui juht pidurdab liiga nõrgalt, suurendab süsteem automaatselt pidurdusjõudu, aidates liikumist otsekohe aeglustada.


Isekohanduv kiirushoidik

Kui lülitad isekohanduva kiirushoidiku sõidu ajal roolil asuva lülitiga sisse, hakkab süsteem mõõtma kaugust ees liikuva sõidukini, kasutades millimeeterlaineradarit ja monokulaarkaamerat. Kui oled soovitud pikivahe kindlaks määranud, kiirendab või aeglustab süsteem selle hoidmiseks automaatselt.
CVT-käigukastiga mudelites lülitub isekohanduv kiirushoidik välja, kui auto peatub. Käsikäigukastiga mudelites lülitub isekohanduv kiirushoidik välja, kui auto liigub kiirusega umbes 30 km/h või alla selle.


Kaugtulede automaatlülitus

Kui esituled on lülitatud kaugtuledele ja süsteem tuvastab eespool vastutuleva või samas suunas liikuva sõiduki või auto jõuab hästi valgustatud piirkonda, lülituvad esituled automaatselt ümber lähituledele.
Süsteem töötab ainult kiirustel üle 40 km/h.


Liiklusmärkide tuvastussüsteem

Tuvastatud liiklusmärkide kujutisi näidatakse infoekraanil. Piirkiiruse ületamisel hakkavad kiirusepiiranguga märkide kujutised vilkuma ning juhul, kui kiirust ikka ei vähendata, kostab lisaks ka hoiatussignaal.


Pimenurga jälgimismonitor

Kasutades tagumisse kaitserauda paigaldatud millimeeterlaineradariga andureid, tuvastab pimenurga jälgimismonitor auto mõlemal küljel nn pimedas nurgas asuvaid või sinna sisenevaid sõidukeid. Kui süsteem märkab pimenurgas sõidukit, süttib tuvastatud sõiduki poolses küljepeeglis hoiatav sümbol. Kui juht lülitab samal küljel suunatuled sisse, hakkab sümbol peeglis vilkuma ja kostab hoiatussignaal.


Tagurdamisel tuvastatud küljelt läheneva liikluse hoiatussüsteem

See sõiduohutust lisav süsteem kasutab millimeeterlaineradariga andureid, et parkimiskohalt või garaažist välja tagurdades vasakult või paremalt lähenevaid sõidukeid tuvastada ja juhti nende eest hoiatada.


Juhi jälgimissüsteem

Ekraani kõrvale paigaldatud kaamera jälgib juhi nägu: silmade avamist ja sulgemist ning pilgu ja näo suunda. Kui süsteem tuvastab, et juht on jäänud uniseks või kaotanud tähelepanu, kostab hoiatussignaal ja infoekraanile ilmub hoiatav teade.