ANDMEKAITSE JA KASUTUSTINGIMUSED

Veebileht Suzuki.ee on mõeldud kasutamiseks eelkõige Eestis. Meie internetilehe kasutustingimuste aluseks on Eestis kehtivad seadused.

Copyright © Suzuki Motor Finland, Nordic Automotive Trading Oy

Veebilehe sisu

Suzuki veebileht sisaldab andmeid Suzuki autode ja müügitoetusprogrammide kohta. Siin kirjeldatud Suzuki tooted on müügil Eestis ja müügitoetusprogrammide tingimused kehtivad Eesti piires. Veebilehel võib olla ka viiteid ja teavet mujal maailmas müüdavate Suzuki toodete kohta. Kogu veebilehel Suzuki.ee esitatud teave on mõeldud üksnes informatsiooniks. See teave ei asenda volitatud Suzuki edasimüüja poolt antud infot ning seda ei tohiks sellisena tõlgendada. Veebilehel on püütud anda võimalikult igakülgset teavet. Sellest hoolimata võib siin esineda vigu ja puuduseid, mis tulenevad pärast veebilehe valmimist toimunud muutustest. Suzuki Motor Finland, Nordic Automotive Trading Oy võib muuta veebilehe sisu igal hetkel ja ette teatamata, sh muuta mudelivalikut, varustust, tehnilisi andmeid, värve, hindu ja toodete saadavust puudutavat teavet.

Suzuki toodete hinnad

Veebilehel toodud hinnad on mõeldud ainult informatsiooniks. Nende hindade näol on tegu soovituslike jaehindadega ning volitatud Suzuki edasimüüjate müügihinnad võivad neist erineda. Mis tahes Suzuki toote ost toimub alati selleks eraldi sõlmitud müügilepingu tingimuste alusel.

Isikuandmete töötlemine ja privaatsuse kaitse

Suzuki Motor Finland, Nordic Automotive Trading Oy kasutab kõiki talle veebilehe Suzuki.ee vahendusel edastatud isikuandmeid enda pakutavate teenuste parandamiseks, saadetud päringutele vastamiseks ja esitatud taotluste täitmiseks (nt proovisõit, hinnapakkumine, tooteesitlus).

Suzuki Motor Finland, Nordic Automotive Trading Oy püüab tagada isikuandmete turvalise kogumise, vahendamise ja säilitamise. Suzuki Motor Finland, Nordic Automotive Trading Oy ei kasuta isikuandmeid soovimatute kirjade või teabe saatmiseks ning ei vahenda ega müü isikuandmeid kolmandatele osapooltele.

Veebilehe külastajate arvu ja muid tavapärase veebilehe külastusega kaasnevaid andmeid (IP-aadress, veebilehitseja tüüp, külastatud leheküljed ja aeg) jälgitakse üldisel tasemel, kasutades nn küpsiseid (cookies) või muid vastavaid tehnoloogiaid. Külastaja võib oma veebilehitseja seadistustega keelata küpsiste saatmise oma arvutile, kuid sel juhul esineb võimalus, et külastajal ei õnnestu kasutada kõiki veebilehe Suzuki.ee osi. Kasutajaandmeid kasutatakse veebilehe täiustamiseks ja arendamiseks.

Isikuandmete kaitse ja töötlemise turvalisuse on Suzuki Motor Finland, Nordic Automotive Trading Oy taganud kõigi vajalike asjakohaste meetmetega.

Copyright

Kogu veebilehe Suzuki.ee sisu on autorikaitse objekt, mille kasutamist reguleerib autoriõiguse seadus. Veebilehel esitatud teavet, teksti, pilte ja graafilisi kujutisi on lubatud kasutada ainult isiklikuks otstarbeks, mitte kasumi teenimise eesmärgil. Mingit osa veebilehe sisust ei tohi kopeerida, töödelda, vahendada, litsentseerida ega avaldada tervikuna või osaliselt mis tahes eesmärgil ilma Suzuki Motor Finland, Nordic Automotive Trading Oy kirjaliku loata.

Kaubamärgid

Kõikide veebilehel esinevate toodete ja teenuste kaubamärkide ning logode omanikuks on Suzuki Motor Finland, Nordic Automotive Trading Oy või vastavad kolmandad osapooled. Neid ei tohi ilma vastava loata mis tahes kujul kasutada, alla laadida, kopeerida ega levitada.

Hüperlingid

Veebilehe Suzuki.ee tekstides võib olla hüperlinke teistele veebilehtedele. Suzuki Motor Finland, Nordic Automotive Trading Oy ei vastuta selliste hüperlinkide ja teiste veebilehtede andmete täpsuse, täielikkuse ja õigsuse eest. Liikumine Suzuki veebilehelt linkide kaudu teistele veebilehtedele toimub kasutaja omal vastutusel.

Andmete õigsust ei kinnitata ega tagata

Kuigi Suzuki Motor Finland, Nordic Automotive Trading Oy püüab tagada oma veebilehel avaldatud andmete igakülgset paikapidavust, ei suudeta seda siiski alati täies mahus teha ning Suzuki Motor Finland, Nordic Automotive Trading Oy ei vastuta veebilehel avaldatud teabe igakülgse õigsuse, täielikkuse ja tõepärasuse eest. Kogu veebilehel avaldatud teave ja materjal on esitatud „sellisena nagu on“, ilma mingite otseste või kaudsete garantiideta.

Piiratud õiguslik vastutus

Suzuki Motor Finland, Nordic Automotive Trading Oy ei vastuta veebilehe kasutamisest tulenevate otseste või kaudsete kahjude eest, mis on tekkinud või on mingil moel seotud veebilehe Suzuki.ee külastamisega või selle kasutamisega, sh mis tahes andmete hävinemine või kahju, mille põhjuseks on arvutiviirused või veebilehelt Suzuki.ee saadud andmete tõepärasus.

Põhiprintsiipide uuendamine

Suzuki Motor Finland, Nordic Automotive Trading Oy jätab endale õiguse eeltoodud põhiprintsiipe muuta ja uuendada alati, kui äritegevus seda nõuab. Seetõttu tuleks hetkel kehtivad põhiprintsiibid siin aeg-ajalt taas üle kontrollida.